Siril Ravndal Grude

Å skapa med hendene gjev avkobling og utløysar endorfiner…  ja rett og slett kroppens eiga lukkestoff!

Gjennom denne nettsida ønskar eg å inspirera deg til å skapa noko med hendene. Ja, eg håpar rett og slett at det skal byrja å klø litt i fingrane dine. Det er utruleg stas å seia: “Dette har eg laga sjølv!” Eg har difor laga mange gratis DIY kurs der eg visar deg steg for steg korleis du kan skapa det sjølv.

Samstudes er det aller viktigaste for meg å formidla at prosessen er like viktig som resulatet. Eg trur at me alle er skapande mennesker. Ikkje berre til å skapa med hendene, men og til å skapa det livet me ynskjer oss. Ja, ofte trur eg me har større kraft enn me klarar å forestilla oss. Nokre begrensningar er reelle, men dei aller fleste er sjølvpålagte.

Eg håpar difor at denne nettsida og kan vera med å inspirera deg til å bruka skaparkrafta di meir bevisst, både til å skapa med hendene, men og til å gjer kvardagen god.

Det er ikkje alltid så mykje som skal til!
… av og til er det nok med litt pil og eit smil!