No når det går mot haust så likar eg ekstra godt å sysla innandørs med små prosjekt. For meg er det små pausar i kvardagen der eg stoppar litt opp og kosar meg. Nokre gonger er det herleg å berre setja seg godt tilrette i sofaen med eit strikketøy, og andre gonger fristar det meir å finna fram pil og fletta litt.

Veit du at eg har laga mange minikursa, fordi eg ønsker å inspirera […]