Pinnepynt av pilPinnepynt kan lagast av alle slags pinnar. I dette eksempelet nyttar eg pinnar av pil.

NB!  Pinnar du finn ute i naturen inneheld ofte mykje væske. Om du nyttar pinnane med ein gong vil ofte surringa verta for slakk etter nokre dagar, når pinnane tørkar. Pinnane vil då ramla ut. Det er difor lurt å la pinnane få liggja inne og tørka nokre dagar før du brukar dei.

Material:

  • pinnar
  • tang til å klyppe pinnane med
  • myrtetråd

Instruksjonsvideo:

INSPIRASJONSBREV
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Motta inspirasjon og gratis minikurs!
Kvart minikurs inneheld ein ide til noko du kan skapa sjølv! I tillegg er det enkelt å gjennomføra, krev lite utstyr og minimalt med materialkostnader.
Du kan når som helst melde deg av.