Bordskåner

Bordskånere kan lagast i ulike storleiker, og dei er nokså kjappe og enkle å laga.

Material

  • pil
  • tang til å klyppe pila
  • hyssing
  • saks til å klyppe hyssingen
bordskaaner_stor

Instruksjonsvideo

INSPIRASJONSBREV
Motta inspirasjon og gratis minikurs!
Kvart minikurs inneheld ein ide til noko du kan skapa sjølv! I tillegg er det enkelt å gjennomføra, krev lite utstyr og minimalt med materialkostnader.
Du kan når som helst melde deg av.