kvistblom_liteKvistblomar kan lagast i unlike storleiker, og av unlike greiner. Eg har nytta bjørkegreiner til blomane, og pilpinnar til stilkane.

Material:

  • Greiner
  • Sag til greinene
  • Drill
  • Limpistol
  • Pil
  • Saks til å klyppa pila

Instruksjonsvideo:

kvistblom_1
Begynn med å saga til bjørkegreinene. Du treng ein litt kraftig på omlag 5 cm tjukkelse til å ha nederst. Dei andre kan du saga på omlag 1 cm tjukkelse. Til kvar blom treng du fem små, og to litt større (ein i midten på framsida og ein i midten på baksida)

kvistblom_2
Ta to av dei som er litt større, og bor hol til stilken. Lim stilken fast i holet.

kvistblom_3
Plasser dei fem små slik du vil ha dei. Ta lim rundt den litt større og lim den fast over dei fem små. Lim og ein litt større på baksida av blomen.

kvistblom_4
Bor hol til stilkane i den tjukke kvisten til å ha nederst. Bøy stilkane til slik at dei får litt «svung», klypp dei i plasseleg høyde og lim dei fast.

kvistblom_5

INSPIRASJONSBREV
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Motta inspirasjon og gratis minikurs!
Kvart minikurs inneheld ein ide til noko du kan skapa sjølv! I tillegg er det enkelt å gjennomføra, krev lite utstyr og minimalt med materialkostnader.
Du kan når som helst melde deg av.