Kvistknagg

Kvistknaggar kan lagast av mange ulike tresortar, og i ulike storleikar.

Material

  • kvist
  • tang til å klyppa kvisten
  • spikkekniv

 

Instruksjonsvideo

INSPIRASJONSBREV
Motta inspirasjon og gratis minikurs!
Kvart minikurs inneheld ein ide til noko du kan skapa sjølv! I tillegg er det enkelt å gjennomføra, krev lite utstyr og minimalt med materialkostnader.
Du kan når som helst melde deg av.