Moseball

Moseball kan lagast i ulike storleiker avhengig av kor mykje avispapir du legg inni. Du kan og nytta denne teknikken til å laga andre former, som til dømes hjarte.

Ønskjer deg masse lukke til!

Material

  • mose
  • avispapir
  • ståltråd
  • lyng
  • myrtetråd
Liten ball laga av mose

 

Instruksjonsvideo

INSPIRASJONSBREV
Motta inspirasjon og gratis minikurs!
Kvart minikurs inneheld ein ide til noko du kan skapa sjølv! I tillegg er det enkelt å gjennomføra, krev lite utstyr og minimalt med materialkostnader.
Du kan når som helst melde deg av.