Papirpose

Papirposane kan lagast i ulike storleiker avhengig av kva du «pakker papiret inn i». Du kan og nytta andre typer papir som til dømes innpakningspapir eller fargerike magasin.

Ønskjer deg masse lukke til!

Material

  • avispapir
  • lim
  • 4-5 DVDar eller ei tjukk bok
  • hullmaskin
  • hyssing
  • perler
  • saks

 

Instruksjonsvideo

INSPIRASJONSBREV
Motta inspirasjon og gratis minikurs!
Kvart minikurs inneheld ein ide til noko du kan skapa sjølv! I tillegg er det enkelt å gjennomføra, krev lite utstyr og minimalt med materialkostnader.
Du kan når som helst melde deg av.